+389 75 251 235

al
mk

Plotësisht i përgjegjshëm ...

Prodhimet dhe shërbimet tona janë 100% në përkujdesje të sipërt.

Dizajn unik

përqëndrohemi që kualiteti dhe shija t'u përgjigjet klientit

Fleksibil në ndryshime

të çdo programami kompjuterike dhe shërbimet tona

Mirëmbajtja

synymi jonë që klientët të kenë mbështetjen tonë 100%

Nexys System

Paketa programore Nexys-System në vete përmban çdo nevojë për Biznesin tuaj, varësisht a bëhet fjalë për shitore të vogla apo markete të mëdha, shtëpi konsultative ekonomike apo evidenca financiare në një ndërmarje, Restorane apo Bare të ndryshme, të gjitha janë të përfshyera në një paketë programore me të cilën do të keni çdo raport financiar apo materijal në një vend.
Paketa e dedikuar për shtëpitë konsultative ekonomike është e integruar me të gjitha nevojat e një kontabiliteti Financiar, Material, Kaklulimin e rrogave, Bilancet Përfundimtare etj.
Na Kontaktoni

Nexys System - Software

Nexys System - Paketa programore e integruar me të cilën do të mund të bëni evidencat Materijale dhe Financiare. Kontalilitet Financiar, Material, Përllogaritja e rrogave, Arka, Fatura, Fletdërgesa, Fletpranime, Raporte të ndryshme etj.

Kompatibil me

Programet tona janë kompatibil me Sistemin Operativ Windows 7 , 8 & 10. Gjithashtu edhe MySql Database.
BekVideo
levidia
Eko
Emi
dilo
Ignatia
impeksel
Relax
Longe Bar Mavrovo
euroconsult

logo

Kontakt

+389 75 251 235
info@sulsys.net
Mladen Simonoski 26
1230 Gostivar MK

Nexys System
Nexys Arka
Nexys Rroga
Bar - Restaurant