+389 75 251 235

al
mk

Потполна одговорност

Нашите производи и услуги се 100% на ваше располагање.

Единствен дизајн

ориентирани на потребите на корисникот на програмата.

Флексибилност

за секоја ваша потреба за најкус мошен рок на одговор.

Оддржување

нашата цел е да корисникот биде задоволен.

Nexys System

Програмскиот Пакет Nexys System во себе ги има сите неопходни алатки за вашата работа, без разлика дали се работи за мала или поголем маркет, сметководствено биро, Финансиска евиденција, ресторани, бареви или друг вид на дејност, сите дејности за материјална и финансиско книговодство се вградени по програмскиот пакет.
Во соработка со Книговодствените друштва и поединци сметководители, за нивна полесно книжење тука е Nexys Finance која им овозможува на сметководителите за најкратко време да ги обработат сите податоци од перво книжење па се до Годишни сметки.

Nexys System - Software

Nexys System - Интегрираната програмско решение за материјална и финансиско книговодство, обработка на Плата за приватни и државни институции, Каса, Фактури, Испратници, ЕТ, ЕТУ, МРТГ, и сите други извештаи.

Компатибилен со

Нашите програми се компатибилни со Windows 7, 8, 10 и истотака со MySql датабази. За работа со нашите програми не ви е потребен Access, Excel или Word.
BekVideo
levidia
Eko
Emi
dilo
Ignatia
impeksel
Relax
Longe Bar Mavrovo
euroconsult

logo

Контакт

+389 75 251 235
info@sulsys.net
Младен Симоноски 26
1230 Гостивар MK

Nexys System
Nexys Arka
Nexys Rroga
Bar - Restaurant
© 2017 sulsys.net. Сите права се заштитени.

Search